5-ci BEYNƏLXALQ

ELM VƏ TƏHSİLDƏ

İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR KONFRANSI

24-25 MAY 2022,  ADPU ŞAMAXI FİLİALI

Konfransın sədri:

Prof. Cəfər CƏFƏROV

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin rektoru

Elm Komitəsinin sədri:

Prof. Asəf ZAMANOV

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin

Elm və İnnovasiyalar üzrə prorektoru

Konfrans Təşkilat Komitəsinin sədri:

Dos. Ərəstun MEHDİYEV

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin müdiri

Təşkilat Komitəsi:

Professor Mahirə HÜSEYNOVA - ADPU-nun Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru.

Professor Fikrət RZAYEV - ADPU-nun Sosial və humanitar məsələlər üzrə prorektor

Dosent  Eldar ASLANOV - ADPU-nun Tədris işləri üzrə prorektor

Dosent   Tünzalə YUSİFOVA- ADPU-nun Şamaxı filialının direktoru

Professor Fərrux RÜSTƏMOV - ADPU-nun İbtidai təhsil fakültəsinin dekanı

Professor İbrahim BAYRAMOV -  ADPU Elmi-Təşkilati Şöbənin müdiri

S.e.f.d. Rəşad SADIQOV - ADPU-nun Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri

F.ü.f.d. Şasəddin MİKAYILOV – ADPU-nun Şamaxı filialının Tədris və elmi işlər üzrə direktor müavini

Baş müəllim Şəlalə  SEYİDOVA – ADPU-nun Şamaxı filialının Sosial və humanitar məsələlər üzrə direktor müavini

Baş müəllim  Qahirə ŞAHBAZOVA– ADPU-nun Şamaxı filialının Pedaqoji fakültə dekanı

Əlvan CƏFƏROV - ADPU Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin kiçik elmi işçisi

Elm Komitəsi:

Prof.  Əbülfət PƏLƏNGOV ​​- Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

prof. Vaqif NESİROV ​​- Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

prof. Hacer HÜSEYİNOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Prof. Mustafa TALAS - Ömer Halisdemir Universiteti

Prof. Mustafa Ünal - Erciyes Universiteti

Prof. Afaq SADIQOVA - Bakı Dövlət Universiteti

Prof. Salih MERCAN - Bitlis Eren Universiteti

Prof. Mehmet OKUR  - Qaradeniz Texniki Universiteti

Prof. Bakır ARABACI - Fırat Universiteti

Prof. Necati DEMIR - Qazi Universiteti

Prof. Osman ERKMEN - Qaziantep Universiteti

Prof. Osman ADIGUZEL - Fırat Universiteti

Prof. Mirvari İSMAYILOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Mayıl ALCANOV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı

Dos. Araz FƏRƏCOV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Elnarə MEHBALİYEVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Arzu DAŞDƏMİROV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Nazilə ABDULLAZADƏ - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Sevda ABBASOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Ülviyyə HACİYEVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Novruz NƏSİROV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Cahangir HÜSEYNOV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Könül SƏMƏDOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. İradə KƏRİMOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Gülsən NOVRUZOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dos. Dəniz ÜNAL  - Çukurova Universiteti

Dos. Fehmi ÇALIK - Sakarya Uygulamalı Bilimler Universiteti

Dos. Fərit GÜRBÜZ - Hakkari Universiteti

Dos. Osman Kubilay GÜL - Cümhuriyyət Universiteti

Dos. Şayan ULUSAN - Manisa Cəlal Bayar Universiteti

Dos. Elvan YALÇINKAYA - Ömer Halisdemir Universiteti

Dos. Hatice Zekavet KABASAKAL - Dokuz Eylül Universiteti

Dos. Xədicə KADIOĞLU ATEŞ - İstanbul Sebahattin Zaim Universiteti

Dos. Ümmügülsüm CANDEYER - Osmaniye Qorkud Ata Universiteti

Dos. Ali Qorkut ULUDAG - Atatürk Universiteti

Dos. Aysel GÜVEN - Başkent Universiteti

Dr. Fride MUSTAFAYEVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı

Dr. Eyvaz EMİNƏLİYEV - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Şamaxı filialı

Dr. Gülərə BALAYEVA/SALEHOVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dr. Ali ÖZER -  Cümhuriyyət Universiteti

Dr. Bayram POLAT - Ömer Halisdemir Universiteti

Dr. Damira BAYQONUŞOVA - Qırğızıstan Türk Manas Universiteti

Dr. Furkan CELEBİ - Yozgat Bozok Universiteti

Dr. Malik YILMAZ - Atatürk Universiteti

Dr. Murat KÜRKÇÜ - Sakarya Universiteti

Dr. Raziyaxan ABDIYEVA - Qırğızıstan Türk Manas Universiteti

Dr. M. Ertuğ YAVUZ - Bozok Universiteti

Dr. Mustafa ÖZKAN -  Trakya Universiteti

Dr. Səlahəddin YAKUT - Yozqat Bozok Universiteti

Dr. Sərdar GÜNGÖR - Uşak Universiteti

Dr. Serir UZUN - Düzce Universiteti

Dr. Seydi YIKMIŞ - Namiq Kamal Universiteti

Dr. Suzan ONUR YAMAN - Karabük Universiteti

Dr. Təranə NAĞIYEVA - Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Dr. Turan ÇAKIR - Sakarya Universiteti

Dr. Ayşə ERKMEN - Qaziantep Universiteti

Dr. Müəllim İsmayılL AYDEMİR - Uşak Universiteti

Dr. Müəllim Sadiye KAYAARSLAN - Kırıkkale Universiteti

Ətraflı məlumat: https://www.24kasim.org/

Azərbaycan Respublikasından iştirakçılar üçün əlaqə nömrəsi:

+994 77 331 98 24

 

Elmi bölmələr:

  • Təhsil və pedaqoji-psixoloji tədqiqatlarda innovativ texnologiyalar

  • Riyaziyyat, texnika və təbiət elmləri sahəsində fundamental tədqiqatlar və innovativ texnologiyalar

  • İctimai və humanitar elmlərdə innovativ araşdırmalar

 

Təşkilatçılar:

  • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Azərbaycan Respublikası)

  • İqtisadi İnkişaf və Sosial Araşdırmalar İnstitutu, İKSAD (Türkiyə Cümhuriyyəti)

Konfransın Təqvimi:

Xülasələrin təqdim olunması üçün son tarix: 10 May 2022

(Hakim qiymətləndirməsi ən çox 5 gün çəkir)

Konfrans proqramının elan tarixi: 14 May 2022

Konfrans haqqının ödənilməsi: 10-12 May 2022

Konfransın tarixi: 24-25 May 2022

Tam mətn təqdim etmək üçün son tarix: 1 İyun 2022

Konfrans kitabının son yayınlanma tarixi: 15 İyan 2022

 

Xülasə yazı qaydaları:

-Xülasələr 10 May 2022-ci il tarixinə qədər   iksad36@gmail.com

Elektron poçtuna word/doc formatında göndərilə bilər.

-Ən az 250 söz və 5-7 ədəd açar söz. Azərbaycan və ingilis dillərində.

- Times New Roman, 12 yazı ölçüsü, 1,25 sətir aralığı.

- Bütün müəlliflərin adı, soyadı, elmi adı və elmi dərəcəsi (əgər varsa), iş yeri və oxuduğu universitet (əgər varsa), e-poçt və mobil nömrələri qeyd edilməlidir.

Tam mətn yazı qaydaları:

Tam mətninizi 1 İyun 2022-ci il tarixinə qədər iksad36@gmail.com

Elektron poçtuna word/doc formatında göndərilə bilər.

- Times New Roman, 12 yazı ölçüsü, 1,25 sətir aralığı

- Ana başlıqlarda bütün hərflər böyük

- Alt başlıqlarda hər sözün ilk hərfi böyük

- Ortada hər bir müəllifin adı, soyadı, elmi adı və elmi dərəcəsi, alt ortada iş yeri, e-mail qeyd edilməlidir.

Digər bütün texniki işləri İKSAD əməkdaşları edəcəkdir.

- Tam mətnlər ən az 5 səhifə olmalıdır.

 Tam mətnlərdə:

XÜLASƏ, ABSTRACT

GİRİŞ - ARAŞDIRMA  - TAPINTILAR - NƏTİCƏ və ƏDƏBİYYAT

SİYAHISI bölmələri  ayrı-ayrı göstərilməlidir.

 

Konfransında iştirak üçün ödəniş:

Azərbaycan Respublikasından iştirakçılar üçün - 50 manat

Qeyd:  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, filialların bütün əməkdaşları, doktorant və

magistrantları ödənişsiz iştirak eə bilərlər.

AZƏRBAYCAN HESAB BİLGİLƏRİ (MANAT)

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    

VÖEN: 3900212932