ELMDƏ VƏ TƏHSİLDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR

III Beynəlxalq  elmi konfransı

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

Elmi-Tədqiqat Mərkəzi

24-25 May 2021

Bakı, Azərbaycan

Təşkilat komitəsi:

 

Professor Cəfər CƏFƏROV,

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru. Konfransın sədri

 

Professor Asəf ZAMANOV,

ADPU Elm və innovasiyalar üzrə prorektor.

Elmi komissiyanın sədri

 

Professor Fikrət RZAYEV,

ADPU Sosial və humanitar məsələlər üzrə prorektor.

Dosent  Eldar ASLANOV,

ADPU Tədris işləri üzrə prorektor

Professor Mahirə HÜSEYNOVA,

ADPU Beynəlxalq Əlaqələr üzrə prorektor,

Filologiya fakültəsinin dekanı.

Tural CƏLİLOV

ADPU Ümumi İşlər üzrə prorektor

Professor Fərrux RÜSTƏMOV,

ADPU İbtidai təhsil fakültəsinin dekanı.

Professor İbrahim BAYRAMOV,

ADPU Magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri.

Dosent Ərəstun MEHDİYEV,

ADPU Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin müdiri

Dr. Nigar ASLANOVA

ADPU-nun Elm və innovasiyalar şöbəsinin baş mütəxəssisi

Əlvan CƏFƏROV,

ADPU Elmi-Tədqiqat Mərkəzinin kiçik elmi işçisi

Ətraflı məlumat: https://www.24kasim.org/

Azərbaycan Respublikasından iştirakçılar üçün əlaqə nömrəsi:

+994 77 331 98 24

 

Elmi bölmələr:

  • Təhsil və pedaqoji-psixoloji tədqiqatlarda innovativ texnologiyalar

  • Riyaziyyat, texnika və təbiət elmləri sahəsində fundamental tədqiqatlar və innovativ texnologiyalar

  • İctimai və humanitar elmlərdə innovativ araşdırmalar

 

Təşkilatçılar:

  • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Azərbaycan Respublikası)

  • İqtisadi İnkişaf və Sosial Araşdırmalar İnstitutu, İKSAD (Türkiyə Cümhuriyyəti)

Konfransın Təqvimi:

Xülasələrin təqdim olunması üçün son tarix: 12 may 2021

(Hakim qiymətləndirməsi ən çox bir həftə çəkir)

Konfrans proqramının elan tarixi: 16 may 2021

Konfrans haqqının ödənilməsi: 14 may 2021

Konfransın tarixi: 24- 25 may 2021

Tam mətn təqdim etmək üçün son tarix: 25 may 2021

Konfrans kitabının son yayınlanma tarixi: 28 may 2021

 

Xülasə yazı qaydaları:

-Xülasələr 12 may 2021-ci il tarixinə qədər   iksad36@gmail.com

Elektron poçtuna word/doc formatında göndərilə bilər.

-Ən az 250 söz və 5-7 ədəd açar söz. Azərbaycan və ingilis dillərində.

- Times New Roman, 12 yazı ölçüsü, 1,25 sətir aralığı.

- Bütün müəlliflərin adı, soyadı, elmi adı və elmi dərəcəsi (əgər varsa), iş yeri və oxuduğu universitet (əgər varsa), e-poçt və mobil nömrələri qeyd edilməlidir.

Tam mətn yazı qaydaları:

Tam mətninizi 25 may 2021-ci il tarixinə qədər iksad36@gmail.com

Elektron poçtuna word/doc formatında göndərilə bilər.

- Times New Roman, 12 yazı ölçüsü, 1,25 sətir aralığı

- Ana başlıqlarda bütün hərflər böyük

- Alt başlıqlarda hər sözün ilk hərfi böyük

- Ortada hər bir müəllifin adı, soyadı, elmi adı və elmi dərəcəsi, alt ortada iş yeri, e-mail qeyd edilməlidir.

Digər bütün texniki işləri İKSAD əməkdaşları edəcəkdir.

- Tam mətnlər ən az 5 səhifə olmalıdır.

 Tam mətnlərdə:

XÜLASƏ, ABSTRACT

GİRİŞ - ARAŞDIRMA  - TAPINTILAR - NƏTİCƏ və ƏDƏBİYYAT

SİYAHISI bölmələri  ayrı-ayrı göstərilməlidir.

 

Konfransında iştirak üçün ödəniş:

Azərbaycan Respublikasından iştirakçılar üçün - 50 manat

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin bütün mütəxəssisləri, doktorant və

magistrantları ödənişsiz əsasda iştirak edirlər.

AZƏRBAYCAN HESAB BİLGİLƏRİ (MANAT)

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    

VÖEN: 3900212932