ELMDƏ VƏ TƏHSİLDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR

IV Beynəlxalq  elmi konfransı

24 Noyabr 2021

Ankara-Türkiye

Ətraflı məlumat: https://www.24kasim.org/

Azərbaycan Respublikasından iştirakçılar üçün əlaqə nömrəsi:

+994 77 331 98 24

 

Elmi bölmələr:

  • Təhsil və pedaqoji-psixoloji tədqiqatlarda innovativ texnologiyalar

  • Riyaziyyat, texnika və təbiət elmləri sahəsində fundamental tədqiqatlar və innovativ texnologiyalar

  • İctimai və humanitar elmlərdə innovativ araşdırmalar

 

Təşkilatçılar:

  • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (Azərbaycan Respublikası)

  • İqtisadi İnkişaf və Sosial Araşdırmalar İnstitutu, İKSAD (Türkiyə Cümhuriyyəti)

Konfransın Təqvimi:

Xülasələrin təqdim olunması üçün son tarix: 1 Noyabr 2021

(Hakim qiymətləndirməsi ən çox bir həftə çəkir)

Konfrans proqramının elan tarixi: 15 Noyabr 2021

Konfrans haqqının ödənilməsi: 10 Noyabr 2021 tarixinə qədər

Konfransın tarixi: 24 Noyabr 2021

Tam mətn təqdim etmək üçün son tarix: 10 dekabr 2021

Konfrans kitabının son yayınlanma tarixi: 10 dekabr 2021

 

Xülasə yazı qaydaları:

-Xülasələr 1 Noyabr 2021-ci il tarixinə qədər   iksad36@gmail.com

Elektron poçtuna word/doc formatında göndərilə bilər.

-Ən az 250 söz və 5-7 ədəd açar söz. Azərbaycan və ingilis dillərində.

- Times New Roman, 12 yazı ölçüsü, 1,25 sətir aralığı.

- Bütün müəlliflərin adı, soyadı, elmi adı və elmi dərəcəsi (əgər varsa), iş yeri və oxuduğu universitet (əgər varsa), e-poçt və mobil nömrələri qeyd edilməlidir.

Tam mətn yazı qaydaları:

Tam mətninizi 1 dekabr 2021-ci il tarixinə qədər iksad36@gmail.com

Elektron poçtuna word/doc formatında göndərilə bilər.

- Times New Roman, 12 yazı ölçüsü, 1,25 sətir aralığı

- Ana başlıqlarda bütün hərflər böyük

- Alt başlıqlarda hər sözün ilk hərfi böyük

- Ortada hər bir müəllifin adı, soyadı, elmi adı və elmi dərəcəsi, alt ortada iş yeri, e-mail qeyd edilməlidir.

Digər bütün texniki işləri İKSAD əməkdaşları edəcəkdir.

- Tam mətnlər ən az 5 səhifə olmalıdır.

 Tam mətnlərdə:

XÜLASƏ, ABSTRACT

GİRİŞ - ARAŞDIRMA  - TAPINTILAR - NƏTİCƏ və ƏDƏBİYYAT

SİYAHISI bölmələri  ayrı-ayrı göstərilməlidir.

 

Konfransında iştirak üçün ödəniş:

Azərbaycan Respublikasından iştirakçılar üçün - 50 manat

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin bütün mütəxəssisləri, doktorant və

magistrantları ödənişsiz əsasda iştirak edirlər.

AZƏRBAYCAN HESAB BİLGİLƏRİ (MANAT)

Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    

VÖEN: 3900212932