top of page

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK

EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

CEMİL ÖZTÜRK.png

Prof. Dr. Gelengül HAKTANIR

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi. İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı.

GELENGÜL HAKTANIR_edited.png

1985’te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de Atatürk Devrinde Öğretmen Yetiştirme Politikası ve Öğretmen Yetiştiren Kurumlar adlı teziyle Doktora derecesi aldı. Aynı Fakültede 1988’de Araştırma Görevlisi, 1996’da Doçent, 2001’de Profesör oldu. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Eğitim Tarihi, Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında bilimsel yayınlar yaptı; 13’ü kitap olmak üzere toplam 118 esere imza attı. Lisans ve lisansüstü ders verdi. 35 doktora tezi yönetti, 80 yüksel lisans tezine danışmanlık yaptı.

Bazı bilimsel faaliyetlerin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliği için önemli çalışmalara imza attı. Bunlardan bazıları şunlardır: Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) kurucu başkanlığı; Öğretmenlik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurucu kurul başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanı (2014-2021); Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEB)’in kurucu başkanlığı ve onursal başkanlığı; Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi kurucusu, baş ve eş editörlükleri; Marmara Üniversitesinde dekanlık dahil pek çok yönetim görevi; YÖK Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi; Yükseköğretim Kalite Kurulu değerlendiricisi. Bu çalışmaları dolayısıyla başarı ödülleri aldı.

Lisans öğrenimini 1976-1981 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümünde; yüksek lisans ve doktora öğrenimini ise 1984-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi Bilim Dalında tamamlamıştır.

 

1981-1984 yılları arasında anaokulu öğretmenliği yapmış, 1984’de Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. 1994 yılında aynı bölümde Yardımcı Doçentlik Kadrosuna atanmış, 1997’de Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Doçentlik Unvan ve Yetkisini almış, 2004 yılında ise profesörlük kadrosuna atanmıştır.

 

1998-2016 yılları arasında Dünya Erken Çocukluk Eğitimi Teşkilatının (Organisation Mondiale Pour L'Education Prescolaire – OMEP) Milli Komitesi olan “Türkiye Okul Öncesi Eğitimini Geliştirme Derneği – TOÖEGD” Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2006-2012 yılları arasında TÜBİTAK Meraklı Minik Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2006-2015 yılları arasında ise TÜBİTAK Popüler Bilim Kitaplığı Yayın Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır.

 

10 Ekim1994 – 20 Ekim1994 tarihleri arasında İsrail Hebrew Üniversitesinde misafir bilim insanı olarak farklı bölgelerde bulunan Kibbutz çiftliklerindeki okul öncesi eğitim kurumlarını ziyaret etmiş, gözlem ve incelemelerde bulunmuştur. 2011 yılı bahar döneminde ABD’nin Newyork eyaletinde bulunan “State University of Newyork at Binghamton”da misafir bilim insanı olarak alanı ile ilgili gözlem ve incelemelerde bulunmuş, bilimsel toplantılara katılmıştır.  

 

1984 yılında Ankara Üniversitesinde başladığı akademik hayatında 2016 yılında emekli olana kadar Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim görevlerini sürdürmüş, bilimsel araştırmalar ve projeler yürütmüş, danışmanlık yapmıştır. Ulusal ve uluslararası toplantılara katılmış ve aile eğitimi, okul öncesi dönemde gelişim ve eğitim, çevre eğitimi ve bilim eğitimi alanlarında yayınlar yapmış, konferanslar vermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün hizmet içi eğitim seminerlerine ve TOÖEGD’nin bütün gönüllü çalışmalarına katkıda bulunmuştur. 

                 

Bilimsel çalışmalarının ve yaygın eğitim çalışmalarının yanısıra 2002 yılından itibaren AÇEV Erken Çocukluk Eğitimi Danışma Kurulu Üyeliği, 2011 yılından itibaren TEMA Vakfı tarafından hazırlanarak tüm ülkede gönüllü okul öncesi öğretmenleri tarafından uygulanmakta olan “Minik TEMA Doğa Eğitimi Programı”nın Hazırlama ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği ve 2015 yılından itibaren de TEMA Vakfı Bilim Kurulu ve Mütevelliler Heyeti Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

2021 yılında “OMEP Yaşam Boyu Onur Üyeliği’ne seçilmiştir.

bottom of page