top of page
fon_1.png
nmu.png
IKSAD logo update.png

9. ULUSLARARASI BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER KONGRESİ

 29-31 MAYIS 2024 / NAHÇIVAN, AZERBAYCAN 

Değerli Bilim İnsanları,

 

29-31 Mayıs 2024 tarihinleri arasında  Nahçıvan Öğretmenler Enstitüsü ve İKSAD Enstitüsü işbirliğiyle 9. Uluslararası Başöğretmen Eğitim ve Yenilikçi Bilimler Kongresi, Nahçıvan'da düzenlenecektir.

Sosyal ve Beşeri Bilimler, Ziraat, Veteriner, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Matematik, Fen Bilimleri alanında EĞİTİM temalı olarak çalışan bilim insanları ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

 

Kongremize en az 15 ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup uluslararası statüde gerçekleşecektir. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır. Kongre kapsamında ayrıca çalıştay ve panel oturumları oluşturulacaktır. Kongrenin dili Türkçe, Türk Lehçeleri ve İngilizce'dir. 

Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda Kongre Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak veya ulusal-uluslararası dergilerde yayın yapabilecekler. Katılımcının isteğine bağlı olarak gönderilen bildiri, anlaşmalı  uluslararası dergide (derginin şartlarını sağlayarak) makale olarak yayınlanabilecektir.

Sizleri Ankara'da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

 

Saygılarımızla…

KONGRE TAKVİMİ

12 MAYIS 2024

Bildiri Özetlerinin Gönderimi İçin Son Tarih

12-16 MAYIS 2024

Kongre ücretinin yatırılması

18 MAYIS 2024

Kongre Programının İlan Tarihi

29-31 MAYIS 2024

Kongre Tarihi

10 HAZİRAN 2024

Son Tam Metin Gönderim Tarihi

30 HAZİRAN 2024

Kongre Kitabı Kesin Yayın Tarihi

KONGRE DİSİPLİNLERİ

 Eğitim Bilimleri
Fen Bilimleri Eğitimi
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Sağlık Bilimleri Eğitimi
Mühendislik Eğitimi
Veteriner ve Tarım Bilimleri Eğitimi

SUNUM ŞEKLİ

Yüz yüze oturumlar
Zoom üzerinde online sunum
Türkiye ve Azerbaycan Türkçesi, İngilizce

KONGRENİN NİTELİKLERİ

15 ülkeden katılım
Hakem raporların arşivlenmesi
Çok uluslu bilim kurulu
ISBN'li kitap yayını
Titiz hakem ve değerlendirme
Akademik yükselme kriterlerine uygun
bottom of page