DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Hacer HUSEYNOVA

Prof. Dr. M. Salih MERCAN

Prof. Dr. Necati DEMİR

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK

Doç. Dr. Sehrana KASIMI

Elvan CAFEROV

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Alia R. MASALİMOVA

Al – Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Prof. Dr.  Afaq SADIKOVA

Bakü Devlet Üniversitesi

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Prof. Dr. Osman ADIGÜZEL

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. M. Salih MERCAN 

Bitlis Eren Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet OKUR

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TALAS

Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Erciyes Üniversitesi

Prof. Dr. İ. Bakır ARABACI

Fırat Üniversitesi

Prof. Dr. Necati DEMİR

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Osman ERKMEN

Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Deniz ÜNAL

Çukurova Üniversitesi

Doç. Dr. Fehmi ÇALIK

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Doç. Dr. Ferit GÜRBÜZ

Hakkari Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Kubilay GÜL

Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Şayan ULUSAN

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice Zekavet KABASAKAL

Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice KADIOĞLU ATEŞ

İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi

Doç. Dr. Ümmügülsüm CANDEĞER

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Dr. Ali ÖZER

Cumhuriyet Üniversitesi

Dr. Bayram POLAT

Ömer Halisdemir Üniversitesi

Dr. Damira BAİGONUSHOVA

Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi

Dr. Furkan ÇELEBİ

Yozgat Bozok Üniversitesi

Dr. Klara PUŞKİNA

Çuvaş Devlet Üniversitesi

Dr. Malik YILMAZ

Atatürk Üniversitesi

Dr. Murat KÜRKCÜ

Sakarya Üniversitesi

Dr. Raziiakhan ABDIEVA

Kırgızistan Türk Manas Üniversitesi

Dr. M. Ertuğ YAVUZ

Bozok Üniversitesi

Dr. Mustafa ÖZKAN

Trakya Üniversitesi

Dr. Selahattin YAKUT

Yozgat Bozok Üniversitesi

Dr. Serdar GÜNGÖR

Uşak Üniversitesi

Dr. Serir UZUN

Düzce Üniversitesi

Dr. Seydi YIKMIŞ

Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Suzan ONUR YAMAN

Karabük Üniversitesi

Dr.  Turan ÇAKIR

Sakarya Üniversitesi

Dr. Ayşe ERKMEN

Gaziantep Üniversitesi