4. Uluslararası

BAŞÖĞRETMEN

EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER  SEMPOZYUMU

 

ELM VƏ TƏHSİLDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR SİMPOZİYUMU

 

24 Kasım 2021

Ankara

 

 DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA, Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı 

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Dr. Terane NAGIYEVA-Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Ayten ABBASOVA-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Dr. Mustafa Latif EMEK, İKSAD Global