3. Uluslararası

BAŞÖĞRETMEN

EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER  SEMPOZYUMU

 

ELM VƏ TƏHSİLDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR SİMPOZİYUMU

​ AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ

 

24-25 Mayıs 2021

Bakü, Azerbaycan

 

KONGRE ÜST KURULU

Prof. Dr. Cafer CAFEROV

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi rektörü

Kongre Başkanı

Prof. Dr. Asef ZAMANOV

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Bilim Kurulu Başkanı (Uygulamalı Bilimler Üzerine)

Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Filoloji Fakülte Dekanı

Bilim Kurulu Başkanı (Sosyal ve Beşeri Bilimler, Azerbaycan)

 

Prof. Dr. Necati DEMİR

Gazi Üniversitesi 

Bilim Kurulu Başkanı (Türkiye)

 

Prof. Dr. Salih ÖZTÜRK

Tekirdağ Namık Kemal Üniversiteai

Dr. Mustafa Latif EMEK

İKSAD Global

 DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Arastun MEHDİYEV

Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Bilimsel Araştırmalar Merkezi Müdürü

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Elman GULİYEV

ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Türk Araştırmaları bölümü başkanı

Doç. Dr. Gülşen NOVRUZOVA-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA-Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Terane NAGIYEVA-Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi

Dr. Ayten ABBASOVA-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Dr. Gülare BALAYEVA-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Zülfiyye VELİYEVA-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Elvan CAFEROV-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Genel Koordinatör

Gülşen MEHDİZADE-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Gönül SADIGOVA -ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Mehriban SERDAROVA-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Ayethan İSGENDEROV-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Elmira MEHERREMOVA-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Aynure ELİYEVA-ADPU Bilimsel Araştırmalar Merkezi

Natella Namazova- Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi