top of page

9-ci BEYNƏLXALQ ELM VƏ TƏHSİLDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR KONFRANSI

29-31 May 2024-cü il
Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu

NAXÇIVAN, AZƏRBAYCAN

Elmi bölmələr

 • Təhsil və pedaqoji-psixoloji tədqiqatlarda innovativ texnologiyalar

 • Riyaziyyat, texnika və təbiət elmləri sahəsində fundamental tədqiqatlar və innovativ texnologiyalar

 • İctimai və humanitar elmlərdə innovativ araşdırmalar

 • Təhsil Elmləri, Mühəndislik Elmləri, Təbiət Elmləri, Səhiyyə Elmləri, Kənd Təsərrüfatı və Baytarlıq Elmləri sahələrində yazılmış innovativ və orijinal tədqiqatlara açıqdır.

Konfransın Təqvimi

12 may 2024

Xülasələrin təqdim olunması üçün son tarix

12-16 may 2024

Konfrans Ödənişi

18 may 2024

Konfrans proqramının elan tarixi

29-31 may 2024

Konfransın tarixi

10 iyun 2024

Tam mətn təqdim etmək üçün son tarix

30 iyun 2024

Konfrans kitabının son yayınlanma tarixi

Xülasə yazı qaydaları

 • Xülasələr 12 May 2024 il tarixinə qədər iksad36@gmail.com elektron poçtuna word/doc formatında göndərilə bilər.

 • Ən az 250 söz və 5-7 ədəd açar söz. Azərbaycan və ingilis dillərində.

 • Times New Roman, 12 yazı ölçüsü, 1,25 sətir aralığı.

 • Bütün müəlliflərin adı, soyadı, elmi adı və elmi dərəcəsi (əgər varsa), iş yeri və oxuduğu universitet (əgər varsa), e-poçt və mobil nömrələri qeyd edilməlidir.

 • Nümunə Xülasə Şablonu üçün TIKLAYINIZ.

Tam mətn yazı qaydaları

 • Tam mətninizi 10 İyun 2024 il tarixinə qədər iksad36@gmail.com elektron poçtuna word/doc formatında göndərilə bilər.

 • Times New Roman, 12 yazı ölçüsü, 1,25 sətir aralığı

 • Ana başlıqlarda bütün hərflər böyük

 • Alt başlıqlarda hər sözün ilk hərfi böyük

 • Ortada hər bir müəllifin adı, soyadı, elmi adı və elmi dərəcəsi, alt ortada iş yeri, e-mail qeyd edilməlidir.

 • Digər bütün texniki işləri İKSAD əməkdaşları edəcəkdir.

 • Tam mətnlər ən az 5 səhifə olmalıdır.

 • Tam Mətn Nümunə Şablonu üçün TIKLAYINIZ.

 

Tam mətnlərdə:

XÜLASƏ, ABSTRACT, GİRİŞ, ARAŞDIRMA, TAPINTILAR, NƏTİCƏ və ƏDƏBİYYAT SİYAHISI bölmələri  ayrı-ayrı göstərilməlidir.

bottom of page