top of page

7-ci BEYNƏLXALQ ELM VƏ TƏHSİLDƏ İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR KONFRANSI

12-12 May 2023
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOGİYA UNİVERSİTETİ

Elmi bölmələr

 • Təhsil və pedaqoji-psixoloji tədqiqatlarda innovativ texnologiyalar

 • Riyaziyyat, texnika və təbiət elmləri sahəsində fundamental tədqiqatlar və innovativ texnologiyalar

 • İctimai və humanitar elmlərdə innovativ araşdırmalar

Konfransın Təqvimi

24 Aprel 2023

Xülasələrin təqdim olunması üçün son tarix

28 Aprel 2023

Konfrans Ödənişi

1 May 2023

Konfrans proqramının elan tarixi

12-13 May 2023

Konfransın tarixi

20 May 2023

Tam mətn təqdim etmək üçün son tarix

10 İyun 2023

Konfrans kitabının son yayınlanma tarixi

Xülasə yazı qaydaları

 • Xülasələr 24 Aprel 2023-ci il tarixinə qədər iksad36@gmail.com elektron poçtuna word/doc formatında göndərilə bilər.

 • Ən az 250 söz və 5-7 ədəd açar söz. Azərbaycan və ingilis dillərində.

 • Times New Roman, 12 yazı ölçüsü, 1,25 sətir aralığı.

 • Bütün müəlliflərin adı, soyadı, elmi adı və elmi dərəcəsi (əgər varsa), iş yeri və oxuduğu universitet (əgər varsa), e-poçt və mobil nömrələri qeyd edilməlidir.

Tam mətn yazı qaydaları

 • Tam mətninizi 20 May 2023-ci il tarixinə qədər iksad36@gmail.com elektron poçtuna word/doc formatında göndərilə bilər.

 • Times New Roman, 12 yazı ölçüsü, 1,25 sətir aralığı

 • Ana başlıqlarda bütün hərflər böyük

 • Alt başlıqlarda hər sözün ilk hərfi böyük

 • Ortada hər bir müəllifin adı, soyadı, elmi adı və elmi dərəcəsi, alt ortada iş yeri, e-mail qeyd edilməlidir.

 • Digər bütün texniki işləri İKSAD əməkdaşları edəcəkdir.

 • Tam mətnlər ən az 5 səhifə olmalıdır.

 

Tam mətnlərdə:

XÜLASƏ, ABSTRACT, GİRİŞ, ARAŞDIRMA, TAPINTILAR, NƏTİCƏ və ƏDƏBİYYAT SİYAHISI bölmələri  ayrı-ayrı göstərilməlidir.

Konfransında iştirak üçün 

Azərbaycan Respublikasından iştirakçılar üçün 

bottom of page